SEEIIST Association, Rue de Battoirs 7, c/o PKF Fiduciaire SA, 1205 Geneva Switzerland

U regionalnom centru hadronskom terapijom liječili bi se i oboljeli Hrvati